Community~

posted on 19 Sep 2011 18:58 by cloversunday in -Members-events
เอาเพจมาแปะ ^w^

JPOP-Anisong SINGERS in Thailand
"กลุ่มสำหรับคนไทยที่ร้องเพลง JPOP และ Anisong"
เพื่อพูดคุยและแบ่งปัน เช่น ช่วงนี้มีงานอะไรบ้าง ประสบการณ์ที่ผ่านมา อีเวนท์ที่ผ่านไปร้องมาแล้วเป็นไงบ้าง ต้องการหานักร้อง นัดไปเกะ ฯลฯ

แถมของนักร้องนำแพ็คคู่
♪~Micado~♫
www.youtube.com/user/micado1636
www.facebook.com/profile.php?id=100002397563993
♪~Kumay~♫
www.youtube.com/0kumay0
www.facebook.com/Akumay

Miss u~ XxX >.<

Comment

Comment:

Tweet